Категории

First Direct става най -новата банка, която налага 40% лихвен процент на овърдрафт в хода на „акула за заем“

Правилата, обявени по -рано тази година, означават, че до април 2020 г. банките трябва да отменят нерегламентираните такси за овърдрафт и да наложат единна лихва за уговорените овърдрафти - но критиците казват, че новата система ще струва само на клиентите повече