Категории

Редки монети за грешка от 20p се продават за £ 57 в eBay - проверете дали имате такъв в обмяна

Собственикът казва, че се нарича монета на муле - или недатирана 20p - защото на нея няма сечена дата