Категории

Почиващите бяха призовани да кандидатстват за паспорти сега на фона на 10 -седмични закъснения поради изоставане през 2020 г.

Паспортната служба на Обединеното кралство пише на хората, като ги предупреждава за значителни забавяния поради изоставане през миналата година. Той заяви, че е получил 7 милиона заявления през 2019 г., в сравнение с едва 4 милиона миналата година